Önümler

tehnika üçin neýlon enjamlary

Gysga düşündiriş:

Neýlon dişli, ýeňil agramdan öz-özüne artykmaçlygy, saklanmagy aňsat, aşgazana gowy garşylygy, has uzak ulanylyşy.Oturylyşyk böleklerini goramak, otuz ýyla golaý wagt bäri in engineeringenerçilik pudagynda ulanylýar we arzan bahasy we daşky gurşawa az hapalanmagy sebäpli bazardaky paýy artýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt

Spesifikasiýa

Neýlon enjamlary

∅160 * ∅12 * 30

210 *12 * 10

155 *12 * 30

Neýlon enjamlary, esasan, ähli maşynlary öz içine alýan tehnikalarda ulanylýar.Neýlon enjamlary dokma maşynlarynda güýç geçirmek üçin ulanylyp bilner.Neýlon dişli ulanmak, demir enjamy gorap biler, sebäbi tutuş enjamy herekete getirmek üçin güýç geçirmek üçin bilelikde işleýärler.Neýlon tigiriň ulanylmagy birleşdiriji bölekleriň, has asuda iş ýagdaýynyň, önümçiligiň arzan bahasynyň, hyzmat ediş wagtynyň has uzak bolmagy we soňraky tehniki hyzmatyň has arzan bolmagy arasynda öz-özüni ýaglap biler.Öňki ýyllarda inersenerler diňe geçirişiň diňe metal bölekleri bilen geçirilip bilinjekdigini bilýärler, Täze materiallar oýlanyp tapylyp başlansoň, neýlon önümleri adamlaryň ünsüni özüne çekip başlaýar.Neýlon bölekleri ilkibaşdan kran senagatynda ulanylýar, soňra bolsa beýleki pudaklarda maşynlaryň işleýşini gowulandyrmak üçin ulanylýar.

Dünýä ykdysadyýetiniň ösmegi bilen, neýlon dişli enjamlar, ilki bilen metal dişli alnan bazar paýyny has köp gurşap alýar.Adamlar neýlon dişli önümçiligiň metal dişli çalyşýandygyny bilýärler.Häzirki wagtda neýlon dişli ulanylyşy metal dişli enjamlaryň ýarysyna ýetip bilmez, ýöne ýakyn wagtda neýlon dişli metal dişli ulanylyşyny hökman çeker we ahyrynda metal ulanylyşyny yzda galdyrar.

“Huafu”, ähli müşderilerimize neýlon dişli önümlerini önümçiliginde ulanmagy höweslendirmek bilen meşgul bolduk we ýakyn ýyllarda neýlon dişli ulanylyşynyň has meşhur boljakdygyna ynanýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler