Önümler

Senagat habarlary

 • Neýlon slaýderiň aýratynlyklary we ösüşi

  Indi in engineeringenerçiligiň mehaniki seçiminde köpler metal süýşürijileriň ýerine neýlon süýşürijileri saýlarlar.Mysal üçin, irki ýük awtoulag kran jibleriniň süýşürijileri bürünçden ýasaldy we indi neýlon süýşürijiler bilen çalşylýar.Neýlon süýşürijiler ulanylandan soň ömri 4-5 esse ýokarlanýar.Neýlon slaýder ...
  Koprak oka
 • Neýlon slaýderiň ulanylyşy

  In engineeringenerçilik plastmassalarynyň biri hökmünde neýlon önümleri “polady plastmassa çalyşmak, ajaýyp öndürijilik bilen” giňden ulanylýar.Lighteňil agramy, ýokary güýji, öz-özüni ýaglamak, aşaga çydamly, poslama garşy, izolýasiýa we başga-da köp üýtgeşik aýratynlyklary sebäpli giňden ulanylýan e ...
  Koprak oka
 • Her gün neýlon tigirleri nädip saklamaly?

  Neýlon tigir oklary we aýlanýan rulmanlar ýaglanýar we ýaglanýar;gurlandan soň oklar we / ýa-da sazlap boljak dolandyryş merkeziniň gysgyçlary berkidilýär.Ulanylýan arassalaýjy suwuklyklaryň hemmesinde ereýän we üweýji maddalar bolmaly däldir.Müşderi dogry tehniki hyzmat we ac ...
  Koprak oka
 • Neýlon böleklerini ulanyň

  Soňky onýyllyklarda dünýä ykdysadyýetiniň ösmegi bilen neýlon önümlerine bolan isleg ep-esli artdy.Plastmassa önümlerinde çalşyp bolmajak material hökmünde neýlon önümleri özboluşly artykmaçlyklary sebäpli in engineeringenerçilik pudagynda giňden ulanyldy.Neýlon (polikaprolaktam) boldy ...
  Koprak oka
 • Neýlonyň tanyşdyrylyşy

  In engineeringenerçilik plastmassa pudagynda möhüm material hökmünde neýlon önümleri häzirki wagtda maşynlarda, awtoulaglarda, elektrik enjamlarynda we aragatnaşyk pudaklarynda giňden ulanylýar.Bu ýerde neýlon kasnalarynyň artykmaçlyklary bilen tanyşdyrýarys: 1. mechanokary mehaniki güýç;gowy çydamlylyk;gowy dartyş we komp ...
  Koprak oka