Önümler

Neýlon kasna

 • Kran üçin ýokary hilli neýlon kasna

  Kran üçin ýokary hilli neýlon kasna

  Öndürýän neýlon kasnalarymyz agramy ýeňil we belentlikde gurmak aňsat.Neýlon kran kasnalary dürli göteriji enjamlarda giňden ulanyldy, ýuwaş-ýuwaşdan köne metal tigirleri özboluşly artykmaçlyklary bilen çalyşdy.
 • Hytaýda ýasalan neýlon guşak kaskasy

  Hytaýda ýasalan neýlon guşak kaskasy

  MC neýlon guşak kaskasy pes sesiň deňsiz-taýsyz artykmaçlyklary, sim ýüpüniň hyzmat möhletini uzaltmak, öz-özüni ýaglamak we ş.m. maşynlar pudagynda onlarça ýyl bäri ulanylýar.
 • gyzgyn satylýan Naýlon tigirli tigir

  gyzgyn satylýan Naýlon tigirli tigir

  Neýlon kasnalary dürli göteriji enjamlarda diň kranlarynyň bölegi hökmünde giňden ulanylýar, köne metal tigirleri kem-kemden özboluşly artykmaçlyklary bilen çalyşýar.Neýlon kasnalary polady plastmassa çalyşmak maksady bilen öz-özüni ýaglamak roluny oýnap biler
 • Iň oňat bahadan neýlon kliver kasna

  Iň oňat bahadan neýlon kliver kasna

  Neýlon kliver kasna, çeňňek maşynda ulanmak üçin ýörite ululykda.Winç, agyr kiçijik we ýeňil göteriji enjamlary götermek ýa-da çekmek üçin deprekli polat simli ýüp ýa-da zynjyr bilen, çeňňek diýlip hem atlandyrylýar