Önümler

Neýlon diňi kran kaskasy

  • gyzgyn satylýan Naýlon tigirli tigir

    gyzgyn satylýan Naýlon tigirli tigir

    Neýlon kasnalary dürli göteriji enjamlarda diň kranlarynyň bölegi hökmünde giňden ulanylýar, köne metal tigirleri kem-kemden özboluşly artykmaçlyklary bilen çalyşýar.Neýlon kasnalary polady plastmassa çalyşmak maksady bilen öz-özüni ýaglamak roluny oýnap biler