Önümler

Specialörite şekilli neýlon bölekleri

  • ýörite ölçegli neýlon jübütlemek

    ýörite ölçegli neýlon jübütlemek

    Neýlon birikdirijileri, iki mehanany (hereketlendiriji wilka we hereketlendiriji wilka) dürli mehanizmlerde birleşdirmek üçin ulanylýar, şonuň üçin birleşdirilen mehaniki bölekleri geçirmek üçin bilelikde aýlanýarlar.Speedokary tizlikli we agyr ýükli elektrik geçirijisinde käbir birikdirmeler buferiň, dampingiň we dinamiki öndürijiligini gowulandyrmak funksiýasyna eýedir.
  • ýokary berkligi bilen neýlon Pin

    ýokary berkligi bilen neýlon Pin

    Neýlon piniň öndürilýän ýeri gyrymsy ýerde.Neýlon çeňňekler esasan birleşdirilen galyplary gaýtadan işlemekde ulanylýar.Polat çeňňekler bilen deňeşdirilende, neýlon çeňňekler aňsat zaýalanýar, bu çylşyrymly galyplaryň zaýalanmazlygyny üpjün edýär.Şonuň üçin bu neýlon çeňňekleriň ulanylmagy galybyň galyndylaryny ep-esli azaldar diýip hasaplanýar.